หน้าแรก > กิจกรรม > กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :10/03/2564
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ
     เมื่อวันที่ 28กรกฏาคม 2563นายภานุพงษ์ ชัยศรีทิยพ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 31 พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ  หอประชุม จังหวัดลำปาง

                                            63-07-28-พิธีเฉลิมฯ_๒๐๐๘๐๔_10.jpg

                                            63-07-28-พิธีเฉลิมฯ_๒๐๐๘๐๔_19-(1).jpg

                                            63-07-28-พิธีเฉลิมฯ_๒๐๐๘๐๔_26-(1).jpg

                                            63-07-28-พิธีเฉลิมฯ_๒๐๐๘๐๔_33-(1).jpg
                   
                                            63-07-28-พิธีเฉลิมฯ_๒๐๐๘๐๔_48-(3).jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923