หน้าแรก > กิจกรรม > จิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :29/03/2564
จิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร
          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง พนักงานจากสำนักงาน กสทช. ได้แก่ นางสาวธัญชนก ปริยะ นางสาวสุวภาร์ สมุทรจักร  นายวุฒิไกร วงค์ชมภู และนายศุภกิจ อินหมอก พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสารจากค่ายต่างๆ เช่น 3BB, TOT, TRUE, CAT เป็นต้น  ร่วมทำกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563  


จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923