หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช.เขต 31 ปรับการให้บริการงานใบอนุญาต
สำนักงาน กสทช.เขต 31 รับดำเนินการด้านงานใบอนุญาตทางไปรษณีย์
สำนักงาน กสทช. มีการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค เพื่ออำนาจความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องเดินทางติดต่อกับ สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ สามารถติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน กสทช.ในส่วนภูมิภาคได้
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923