หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง
วันที่ 5 กันยายน 2559 สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และ สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง
เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง
ประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 3
ร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุคมนาคม
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง จัดโครงการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ /อบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
< 1 2 >
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ลำปาง
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923