หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุคมนาคม
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง จัดโครงการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ /อบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
|< < 1 2 3 >
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ลำปาง
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923