หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การให้บริการงานใบอนุญาต
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :08/01/2564
การให้บริการงานใบอนุญาต
สำนักงาน กสทช.เขต 31 ปรับการให้บริการงานด้านการอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม ในช่วงการระบาดของ โควิด-19 ณ ที่ทำการสำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยเปิดให้บริการเฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น สำหรับการให้บริการทางออนไลน์ยังให้บริการปกติ สอบถามรายละเอียด โทร 0 5431 3920-2 ต่อ 204 หรือ 0 2670 8888 ต่อ 4584
การให้บริการและชำระค่าธรรมเนียม-(1).jpg
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923