หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับผู้พิการทางการ
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :21/04/2560
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยิน หรือสื่อความหมาย NBTC Disability Apps Mobile
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยิน หรือสื่อความหมาย NBTC Disability Apps Mobile Applications Contest 2017
 
 

โครงการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยิน หรือสื่อความหมาย NBTC Disability Apps Mobile Applications Contest 2017 โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทค่ะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,800,000 บาท และสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าอบรม Cross-platform Mobile App Development – ios Android ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย ห้องราชเทวี และผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.disabilitymac.com

S__215826436.jpgS__215826437.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923