หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :18/01/2561
งานวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923