หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 3
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :18/08/2559
ประชุมสำนักงาน กสทช. ภาค 3
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559  นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง เข้าร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดสำนักงาน กสทช. ภาค 3  ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน     รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค      เพื่อพัฒนาปรับปรุงในการทำงาน และการให้บริการประชาชน ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในการประชุมครั้งนี้มีนายพงษ์พัฒน์ พาหารเหลา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการประสานงานระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง                ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง  โดยมี ผอ. กสทช.เขต 9 เชียงใหม่ , เขต 10 พิษณุโลก   ผอ.ส่วน  สำนักงาน กสทช. ภาค 3  หัวหน้างาน และพนักงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้  
IMG_9477.JPGIMG_9472.JPGIMG_9487-(1).JPGIMG_9471.JPGIMG_9483.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923