หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :06/09/2559
ฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2559  สำนักงาน กสทช. ภาค 3 และ  สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง  จัดการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2559 เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย รวมถึงการฝึกปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของสำนักงาน กสทช. ภาค, สำนักงาน กสทช. เขต  กรณีเกิดอัคคีภัย มีพนักงานสำนักงาน กสทช. ภาค 3, เขต 3 ลำปาง ทำการฝึกซ้อมร่วมกัน โดยทีมวิทยากรและผู้ฝึกสอนจากเทศบาลนครลำปาง 
01-(1).JPG02.jpg03.jpg04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.png11-1.jpg11-2.jpg12.jpgIMG_9956.JPGIMG_9975.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923