หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :10/01/2560
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560  นายนเรศร์ ภาชนะพรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง พร้อมด้วยพนักงาน เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. เข้ามอบกระเช้าที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการที่ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานกับสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง ทั้งนี้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านยินดีเป็นอย่างยิ่งและมีไมตรีจิตแจ้งความประสงค์ที่จะให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช.  ในทุกด้านหากมีการร้องขอ ทั้งนี้นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ให้พรปีใหม่มายังสำนักงาน กสทช. ผู้บริหาร พนักงาน กสทช. และครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญสมหวังยิ่งขึ้นในหน้าที่การงาน และชีวิตครอบครัวปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตลอดปี 2560
IMG_1657-(1).JPGIMG_1659.JPGIMG_1665.JPGIMG_1667.JPGIMG_1672.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923