หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับดำเนินการงานใบอนุญาตทางไปรษณีย์
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :30/03/2563
รับดำเนินการงานใบอนุญาตทางไปรษณีย์
สำนักงาน กสทช.เขต 31 รับดำเนินการงานใบอนุญาต ปลอดโควิด 19 สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบคำขอได้ http://www.nbtc.go.th/Business/commu/radio/licensing.aspx  โดยมีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.ใบอนุญาตค้า ค่าธรรมเนียม 1070 บาท หากมาดำเนินการหลังจากหมดอายุมีค่าปรับ ร้อยละ 25% ต่อปี
2.ใบอนุญาตค้าเพื่อซ่อม ค่าธรรมเนียม 535 บาท หากมาดำเนินการหลังจากหมดอายุมีค่าปรับ ร้อยละ 25% ต่อปี
3.บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ค่าธรรมเนียม 214 บาท หากมาดำเนินการหลังจากหมดอายุมีค่าปรับ ร้อยละ 25% ต่อปี (เอกสาร รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ หนังสือรับรองสมาคมวิทยุสมัครเล่น ถ้าไม่มีสามารถสมัครได้ที่ สำนักงาน กสทช.เขต 31 มีค่าสมัคร 200 บาท) 
4.ใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคม กิจการวิทยุสมัครเล่น กิจการความถี่ประชาชน CB 245 ค่าธรรมเนียม 535 บาท
5.ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกิจการวิทยุสมัครเล่น ค่าธรรมเนียม ขอตั้ง 5 W 535 บาท 10 W 1070 บาท 60 W 1065 บาท
6.ใบอนุญาตตั้งสถานีวิทยุกิจการความถี่ประชาชน CB 245 ค่าธรรมเนียม ขอตั้ง 5 W 535 บาท 10 W 1070 บาท 
โดยส่งธณานัติสั่งจ่าย ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 31 เลขที่ 248 ม.12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100  
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923