หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :17/08/2559
ร่วมงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ

            เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง โดยนายมนต์ชัย ณ ลำพูน
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง ในฐานะประธานฝ่ายสื่อสาร  งานแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ      แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 25  และในฐานะผู้แทน นายฉลาด อาสายุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 (คณะกรรมการอำนวยการ  งานแข่งขัน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ) ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 25/2559 สั่ง ณ วันที่ 27 เมษายน 2559  นำพนักงานสำนักงาน  กสทช. เขต 3 ลำปาง  ร่วมกับนักวิทยุสมัครเล่นและเครือข่ายวิทยุภาคประชาชน  CB  245 MHz  จังหวัดลำปาง    จัดตั้งข่ายสื่อสาร และจัดพนักงานวิทยุสื่อสาร ปฏิบัติงานในการรายงานผลการแข่งขัน และประสานงานการจัดงานฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   โดยงานจัดขึ้น  ณ สนามหน้าโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  ตำบล แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  มีผู้เข้าร่วมแข่งขันเดิน-วิ่ง   แบ่งประเภท ฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. จำนวน 710 คน  มินิมาราธอน 10.50 กม. 1,447 คน และไมโคร  5 กม. 4,750 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 6,907 คน
IMG_9381-(1).JPGIMG_9451.JPGIMG_9456.JPGIMG_9432.JPGIMG_9460.JPG837222.jpgIMG_9458.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923