หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ที่ทำการ
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :07/04/2563
สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ที่ทำการสำนักงาน กสทช.
สำนักงาน กสทช. ปรับการให้บริการงานอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ณ ที่ทำการสำนักงาน กสทช. โดยให้บริการเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เว้นแต่การยื่นขออนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ยังให้บริการตามวันและเวลาปกติสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nbtc.go.th 
ปรับบริการออกใบอนุญาต-(2).jpg  
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923