หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการซ้อมเตรียมความพร้อมด้านสื่อสาร
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :29/08/2559
โครงการซ้อมเตรียมความพร้อมด้านสื่อสาร
            เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559  นายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง พร้อมด้วยพนักงาน จัดโครงการซ้อมเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2559  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสารในพื้นที่  โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้บทบาทหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. และความรู้ด้านกฎหมายวิทยุคมนาคม และวิธีการติดต่อสื่อสาร ณ  ห้องประชุมศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรเทศบาลตำบลหัวดง และในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 มีการฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่บ้านผามูบ ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท้วมดินโคนถล่ม ในการนี้มีผู้เข้าร่วมซ้อมเตรียมความพร้อมฯจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เช่น ปภ.จังหวัด เทศบาลตำบลหัวดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแม่พลู สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์เตือนภัยแม่พลู ชมรมวิทยุภาคประชาชน ซีบี 245 ช่อง 47 กู้ภัยอุตรดิตถ์ และชมรมวิทยุสมัครเล่น กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
01.JPG
02-(1).JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.jpg08.jpg09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923