หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อสาร
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :31/07/2560
โครงการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมด้านสื่อสาร
เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560  นายนเรศร์ ภาชนะพรรณ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง พร้อมด้วยพนักงาน จัดโครงการอบรม และซ้อมเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2560  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสารในพื้นที่  โดยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิธีการติดต่อสื่อสาร และการรายงานผล  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 มีการฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในการนี้มีผู้เข้าร่วมซ้อมเตรียมความพร้อมฯ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เช่น ปภ.จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุโขทัย ชมรมวิทยุสมัครเล่นสวรรคโลก ชมรมวิทยุภาคประชาชน คนรักกงไกรลาศ ซีบี 245 ช่อง 54  ชมรมวิทยุสมัครเล่น กฟผ. แม่เมาะ จ.ลำปาง และชมรมวิทยุภาคประชาชน กลุ่ม ก.ม.ยักษ์ ซีบี 245 จ.ลำปาง และสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ 
IMG_2356.JPGIMG_2363.JPGIMG_2380-(1).JPGIMG_2424.JPGIMG_2446.JPGIMG_2508.JPGIMG_2517.JPGIMG_2523.JPGIMG_2544.JPGIMG_2584.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923