หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุคมนาคม
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :10/08/2559
โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุคมนาคม
IMG_9373.JPG
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559  สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง  โดยนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง มอบหมายให้นายธีรัช เพ็ชรหิน หัวหน้างานตรวจสอบฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ตามโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยุคมนาคม เพื่อให้นักเรียนนักศึกษานำเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย จัดโดย ชมรมวิทยุสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคลำปาง               ณ  วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  โดยมีนักเรียนนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จำนวน 150 คน
IMG_9350.JPG
IMG_9356.JPG
IMG_9361.JPG
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923