หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการออกใบอนุญาตนอกสถานที่
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :09/08/2559
โครงการออกใบอนุญาตนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559  สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง  โดยนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง พร้อมด้วยพนักงาน จัดโครงการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ /อบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน  มีประชาชน พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
IMG_9183.JPGIMG_9193.JPGIMG_9178.JPGIMG_9197.JPGIMG_9190.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923