หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :27/10/2559
โครงการให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559  สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง  โดยนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง พร้อมด้วยพนักงาน จัดโครงการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคม ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ /อบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ในการนี้นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกุล  รองนายก อบจ. สุโขทัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ทั้งนี้มีประชาชน พนักงานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
IMG_0665.JPGIMG_0674.JPGIMG_0679-(1).JPGIMG_0684.JPGIMG_0727.JPGIMG_0689.JPGIMG_0702.JPGIMG_0710.JPGIMG_0758.JPGIMG_0728.JPGIMG_0741.JPGIMG_0752.JPGIMG_0718.JPG
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923