หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด > งานคุ้มครองผู้บริโภค
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :16/07/2564
งานคุ้มครองผู้บริโภค
แบบฟอร์มการร้องเรียน
-------------------------------------

  บันทึกการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค

  แบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) และ คุณภาพการให้บริการQoS
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz