หน้าแรก >ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต > ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 108 รายการ
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :23/08/2560
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 108 รายการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923