หน้าแรก > บริการ > บริการแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
บันทึกโดย :somchai.k
วันที่บันทึก :12/11/2557
บริการแก้ไขการรบกวนคลื่นวิทยุ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต ลำปาง
248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100    email : mtr_lp@nbtc.go.th    โทร : 0-5431-3920 – 2 โทรสาร 0-5431-3923