หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31
          วันที่ 22 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม และ
คณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี 5G ณ
จังหวัดลำปาง
          วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตัวแทนจากสำนักงาน กสทช. เขต 31 ได้แก่ นายสมาน เขาโครกกรวด นายนพคุณ ยะวัน และนางรัตติญา แก้วดวงตา ร่วมพิธีวางพานพุ่มหน้าพระราชานุสาวรีย์ และร่วมชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง พนักงานจากสำนักงาน กสทช. ได้แก่ นางสาวธัญชนก ปริยะ นางสาวสุวภาร์ สมุทรจักร  นายวุฒิไกร วงค์ชมภู และนายศุภกิจ อินหมอก พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสารจากค่ายต่างๆ เช่น 3BB, TOT, TRUE, CAT เป็นต้น  ร่วมทำกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563  
          วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายภานุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ พร้อมด้วย นางสาวภัทรมน เกียรติศักดิ์โสภณ และนางสาวสาวิตรี ศรีสด ร่วมวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง
เนื่องในงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”ประจำปี พ.ศ.2564 และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564 นายสมาน เขาโครกกรวด และ นางสาวสาวิตรี ศรีสด สำนักงาน กสทช. เขต 31 เข้าร่วมงาน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง 
              ตามที่ได้มีการรายงานข่าวว่าเย็นวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เกิดพายุพัดถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสริมงามซึ่งถนนบ้านแม่กึ๊ด หมู่ 1 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ก่อนเข้าอำเภอเสริมงาม เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่นเป็นทางยาว จำนวน 13 ต้น บริเวณตั้งแต่หน้าตู้ยามตำรวจสายตรวจแม่กึ๊ด สภ.เสริมงาม ไปจนถึงหน้าโรงพยาบาลเสริมงาม
นั้น
              วันที่ 2 เมษายน 2564 นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผภภ. เขต 31 พร้อมด้วยนายฉัตรชัย ปาปะโข พนักงานขับรถถยนต์ ได้เดินทางเข้าพบนายนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอเสริมงาม และนายบุญธรรม สุวรรณจักร์ ผู้จัดการ กฟภ.เสริมงาม เพื่อแก้ปัญหาเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารล้มกีดขวางทางสัญจร โดยได้เข้าร่วมจัดการแก้ปัญหาจุดวิกฤตที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินผู้สัญจรไปมาก่อนเป็นอันดับแรก โดยทาง กฟภ.เสริมงามได้จัดรถเครนเพื่อยกเสาที่หักโค่นออกมาและให้ทางผู้ประกอบการสายสื่อสารร่วมจัดการสายสื่อสารของตนเองขึ้นบนคอนของเสาไฟฟ้า การดำเนินการคืบหน้าไปประมาณ 50% โดยจะดำเนินการต่อในวันที่ 3 เมษายน 2564 เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนั้น
               สำนักงาน กสทช. เขต 31 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในบริเวณพื้นที่บ้านหมีใน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
               วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 31 ได้เข้าร่วมสำรวจและกำหนดจุดติดตั้งระบบ Internet ความเร็วสูง พร้อม Wi-Fi รวมถึงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิด-19 ใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนาม อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง จำนวน 150 เตียง และโรงพยาบาลสนาม ณ อาคารโรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จำนวน 200 เตียง
     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผภภ. เขต 31 พร้อมด้วย นายพิเดช หล่ายเจ็ด นตป. ก1 นางสาวธันยชนก ปริยะ นนผ. ก3 และนายฉัตรชัย ปาปะโข บุคคลเพื่อช่วยฯ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ได้เข้าร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าร่วมกับ นายนิพูล ตุ๋ยเคลือ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณสำนักงานป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ถึงศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 
     26/8/65 สำนักงาน กสทช. เขต 31 ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 31 จัดการประชุมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอุดมพร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz