หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ เขต 31
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ลำปาง ขอแจ้งช่องทางในการติดต่อร้องเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19
สำนักงาน กสทช. มีการกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาค เพื่ออำนาจความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องเดินทางติดต่อกับ สำนักงาน กสทช.กรุงเทพฯ สามารถติดต่อยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่สำนักงาน กสทช.ในส่วนภูมิภาคได้
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz