หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31 > การจัดประชุมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :15/08/2566
การจัดประชุมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 31 ได้จัดการประชุมฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมอุดมพร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งจากทางภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมนักวิทยุสมัครเล่น วิทยุภาคประชาชน มูลนิธิ สมาคมกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 43 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 107 คน ซึ่งการจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และด้านการสื่อสาร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้ง ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ให้มีการเตรียมความพร้อมในการแก้ไข ข้อขัดข้องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ประจำที่ และระบบโทรคมนาคมอื่น ให้สามารถติดต่อสื่อสาร ถึงกันได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และดำเนินการอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจาก กสทช. และ เลขาธิการ กสทช.
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz