หน้าแรก > กิจกรรม เขต 31 > การช่วยเหลือประสานงานด้านโครงข่ายสื่อสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :04/10/2564
การช่วยเหลือประสานงานด้านโครงข่ายสื่อสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภออุ้มผาง
      สำนักงาน กสทช. เขต 31 ร่วมกับสำนักงาน กสทช. ภาค 3 เข้าช่วยเหลือประสานงานด้านโครงข่ายสื่อสารในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และตรวจวัดคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมไปถึงตรวจสอบความเสียหายในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัย อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz