หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31 > รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. เขต 31
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :29/03/2564
รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. พร้อมคณะตรวจเยี่ยม สำนักงาน กสทช. เขต 31
           วันที่ 22 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กรรมการ กสทช. นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม และคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้เทคโนโลยี 5G ณ.จังหวัดลำปาง โดยก่อนการประชุมได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. เขต 31 และศูนย์ USO Net โรงเรียนแม่สันวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมีนายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 31 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต 31 ในรอบปี 2565 การตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. เขต 31 
LINE_ALBUM_กสทช_6-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpgLINE_ALBUM_กสทช_1-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpgLINE_ALBUM_กสทช_0-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpgLINE_ALBUM_กสทช-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpgLINE_ALBUM_กสทช_3-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpgLINE_ALBUM_กสทช_2-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpgLINE_ALBUM_กสทช_4-ศุภัชฯ-ตรวจเยี่ยม-ภภ-31-แล-ร-ร-แม่สัน.jpg


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: [email protected] Line ID: @522ieayz