หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31 > จิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :29/03/2564
จิตอาสาจัดระเบียบสายสื่อสาร
          วันที่ 23 ตุลาคม 2563 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง พนักงานจากสำนักงาน กสทช. ได้แก่ นางสาวธัญชนก ปริยะ นางสาวสุวภาร์ สมุทรจักร  นายวุฒิไกร วงค์ชมภู และนายศุภกิจ อินหมอก พร้อมด้วยผู้ประกอบการสายสื่อสารจากค่ายต่างๆ เช่น 3BB, TOT, TRUE, CAT เป็นต้น  ร่วมทำกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2563  


จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz