หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31 > สำนักงาน กสทช. เขต 31 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :05/04/2564
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
               สำนักงาน กสทช. เขต 31 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพสัญญาณการให้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในบริเวณพื้นที่บ้านหมีใน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เนื่องจากประสบปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz