หน้าแรก > กิจกรรม ภภ. 31 > เข้าร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณสำนักงานป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ถึงศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เม
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :09/08/2564
เข้าร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าบริเวณสำนักงานป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ถึงศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายภาณุพงษ์ ชัยศรีทิพย์ ผภภ. เขต 31 พร้อมด้วย นายพิเดช หล่ายเจ็ด นตป. ก1 นางสาวธันยชนก ปริยะ นนผ. ก3 และนายฉัตรชัย ปาปะโข บุคคลเพื่อช่วยฯ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ได้เข้าร่วมการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าร่วมกับ นายนิพูล ตุ๋ยเคลือ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และบริษัทผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณสำนักงานป่าไม้อำเภอแม่เมาะ ถึงศูนย์ฝึกอบรม กฟผ. แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


48286-(2).jpg
 
48267-(1).jpg

48284-(1).jpg

48264.jpg
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz