หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ เขต 31 > แจ้งช่องทางการร้องเรียนผ่านสำนักงาน กสทช. เขต 31
บันทึกโดย :นาย อภิรักษ์ รังสฤษฎากร (เขต31 ลำปาง)
วันที่บันทึก :20/07/2564
แจ้งช่องทางการร้องเรียนผ่านสำนักงาน กสทช. เขต 31
1. ร้องเรียน สอบถาม ปรึกษา ผ่าน Line Application ไอดี @522ieayz

2. ร้องเรียนผ่านอีเมล mtr_31@nbtc.go.th

3. ร้องเรียนผ่าน Call Center 1200 (โทรฟรี) หรือ ผ่านทางโทรศัพท์  0-2670-8888 ต่อ 4582

4. จดหมาย ถึง สำนักงาน กสทช เขต 31
    เลขที่ 248 หมู่ 12 ถนน จามเทวี ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

5. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการร้องเรียนได้ดังนี้

  บันทึกการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค

  แบบฟอร์มบันทึกการร้องเรียนเกี่ยวกับการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (EMF) และ คุณภาพการให้บริการQoS
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz