หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด > ใบคำขอในกิจการวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :11/11/2557
ใบคำขอในกิจการวิทยุสมัครเล่น
  คท.2 คำขอใบอนุญาตพนักงาน มี ใช้ ตั้ง

  คท.3 คำขอใบแทน (กรณีเอกสารสูญหาย)

  คท.21 หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจําที่  (กรณีมิได้เป็นเจ้าบ้าน)

  คท.22 หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในรถยนต์  (กรณีมิได้เป็นเจ้าของ)

  คท.26 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)

  คท. 33 แบบคำขอยกเลิกใบอนุญาต

  เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาตใช้  (กรณีที่มีมากกว่า 1 เครื่อง)

  เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาตตั้ง  (กรณีที่ตั้งมากกว่า 1 สถานี)


 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 31 ที่อยู่ 248 หมู่ 12 ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร : 0-5431-3920–2 VOIP 0-2670-8888 ต่อ 4584 งานใบอนุญาต 4581 งานตรวจสอบเนื้อหารายการและคุ้มครองผู้บริโภค 4576 งานตรวจสอบและกำกับดูแล 4577 งานอำนวยการ โทรสาร: 0-5431-3923 email: mtr_lp@nbtc.go.th Line ID: @522ieayz